TAGALOG: “HIMNO NG PAMANTASANG MINDANAO”

Music by: Lucio San Pedro | Lyrics: Angelito Flores 

Silahis ang katulad mong
Nagsabog ng liwanag,
Ng pag-asa’t hangarin
Ng pag-unlad

Ang pook ng Mindanao
Tinanglaw’t pinalad,
Nang ikaw’y isilang
Na dakila ang hangad.

Ating ipagkapuri
Itong pamantasan
Ang buhay at pag-ibig,
Sa kanya’y iaalay

Saan man naroon ay
Bigyang karangalan,
Dakilang paaralan
Pamantasang Mindanao.